Reglement

Regels tijdens de les

Tijdens de dansles gelden de volgende regels:
– Haren worden tijdens de dansles vast gedragen.
– Er worden geen sieraden gedragen tijdens de les. Knopjes in de oren zijn wel toegestaan. Dit i.v.m. veiligheid.
– Je beschikt over schoeisel volgens het kledingvoorschrift.
– Je bent op tijd in de les.
– In de zaal mag alleen water worden gedronken.
– Tijdens de danslessen zijn buitenschoenen niet toegestaan in de zaal.

 


 

 

Kledingsvoorschriften

Dansstudio Linde werkt met een schoenenvoorschrift. Onderstaand is te lezen welke schoenen je bij welke les nodig hebt. Deze zijn te koop bij ‘Ready to dance’ de speciaalzaak voor dansers. www.readytodance.nl

Ready to dance is te vinden in het centrum:
Looierstraat 18 te Arnhem

Kleuterdans, ADV & dansmix
Verplicht


Roze leren balletschoenen met hele zool. Type nr. BAE90

view
Streetjazz

Verplicht


Zwarte jazzschoen met splitzool. Type nr. JZE09A

view
Klassiek ballet

Verplicht


Canvas roze balletschoen met veter en splitzool. Type nr. SAN-PRO1C
canvas-roze
no link
Dansconditie & streetjazz-volwassenen
Dans sneaker is verplicht, type dat aangegeven staat is een advies.
Dans sneaker splitzool, egaal zwart. Type nr. DS01

jazz-schoenen
view
Moderne dans

Niet verplicht, er kan ook op blote voeten gedanst worden.


Foot Thongs
foot-thongs
no link

 

Dansstudio Linde heeft geen bindende kledingvoorschriften. Van belang tijdens een dansles is dat er kleding wordt gedragen van stretch materiaal waarin het lichaam duidelijk zichtbaar is. Ook zijn ritsen, knopen etc. op kleding vaak niet fijn. Vanaf de fase dansmix heeft het de voorkeur zoveel mogelijk zwart te dragen. Graag geen korte topjes of crop tops tijdens de lessen aangezien veel bloot niet prettig danst bij vloerwerk. 


Onderstaand een kledingadvies:

– Kleuterdans & ADV: een balletpakje met naar wens een rokje, ballet maillot en vestje. Voor jongens een korte broek en een t-shirt of hemd.
– Dansmix: een balletpakje met een dansbroek erover. Of een shirt en een dansbroek. (liefst zwart)
– Moderne dans: shirt met een dansbroek/legging.
– Streetjazz: shirt met een dansbroek
– Klassiek ballet: balletpakje met ballet maillot of aansluitende broek.
– Dansconditie: shirt met een dansbroek

Ook voor danskleding kun je terecht bij ‘Ready to dance’.

Kijk ook eens op http://www.shura.eu voor hippe danskleding.


 

Algemene voorwaarden Dansstudio Linde seizoen 2017/2018

 • Het seizoen van Dansstudio Linde bestaat uit 35 lessen en loopt van september t/m juni. Tijdens vakanties en feestdagen gaan de lessen niet door. Zie het ‘vakantierooster’ op de website.
 • Door het inschrijfformulier te ondertekenen geeft u aan de algemene voorwaarden te hebben gelezen en gaat u hiermee akkoord. U verbindt zich voor een heel seizoen van september t/m juni. Bij tussentijds opzegging is restitutie van het lesgeld niet mogelijk. Dansstudio Linde maakt een uitzondering bij zwangerschap, verhuizing en ziekte mits een officiële verklaring waar dit uit blijkt kan worden overhandigd. In dit geval geldt een opzegtermijn van 1 maand.
 • Bij inschrijving van een nieuwe leerling wordt éénmalig €10,- inschrijfgeld in rekening gebracht.
 • Bij betaling na de gestelde betalingstermijn wordt een eerste betalingsherinnering verstuurd. Wordt ook hier geen gehoor aangegeven dan behoudt Dansstudio Linde zich het recht het verschuldigde bedrag te verhogen met €15,- administratiekosten.
 • Na afloop van het lopende seizoen wordt de inschrijving automatisch verlengd voor een volgend heel seizoen. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden gedurende het lopende seizoen en uiterlijk in de maand juni.
 • Stroomt u of uw dochter/zoon later in het seizoen in, dan wordt het lesgeld pro rata berekend vanaf het moment van inschrijving. De leerling mag hierbij gebruik maken van een gratis proefles.
 • In geval van ziekte of verhindering van de docent zal gepaste vervanging worden geregeld. Indien dit niet mogelijk is komt de les te vervallen. Bij meer dan 2 gemiste lessen in het lopende seizoen wordt gezocht naar een inhaal mogelijkheid. Restitutie van lesgeld van de vervallen lessen vindt plaats vanaf meer dan 2 gemiste lessen en wanneer geen inhaalmogelijkheid is gevonden.
 • Dansstudio Linde behoudt zich het recht bij onvoldoende aanmeldingen een les te laten vervallen of samen te voegen met een andere les. In geval van het vervallen van de les wordt gezocht naar een alternatieve les voor de leerlingen. Indien dit niet mogelijk is vindt volledige restitutie van het lesgeld plaats.
 • Bij opkomst van 3 leerlingen of minder heeft Dansstudio Linde het recht de les te laten vervallen.
 • Wanneer u of uw dochter/zoon verhinderd is, dan meldt u dit vooraf, gelieve per email of per sms/whatsapp.
 • Inhalen van gemiste lessen kan in overleg met Dansstudio Linde mits een geschikte/gelijkwaardige les aangeboden wordt. Je kunt gemiste lessen inhalen gedurende het lopende seizoen, daarna komen deze te vervallen.
 • Dansstudio Linde stelt zich niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel en schade of verlies van uw eigendommen tijdens alle activiteiten van Dansstudio Linde. Dit betreft de lessen, repetities, voorstellingen e.d.
 • Blessures, medische klachten en allergieën dienen voorafgaand aan de les of op het inschrijfformulier kenbaar gemaakt te worden aan de docent.
 • Wijziging van adres, telefoon nummer en email dienen zo spoedig mogelijk per email doorgegeven te worden.
 • Dansstudio Linde behoudt zich het recht af te wijken van alle informatie verstrekt op de website en deze te wijzigen. Tevens zijn zet- en drukfouten voorbehouden in alle uitingen van Dansstudio Linde.
 • U geeft door ondertekening van het inschrijfformulier toestemming aan Dansstudio Linde om beeldmateriaal uit de lessen te gebruiken ter promotie op social media. Wilt u niet dat u of uw dochter/zoon in beeld wordt gebracht? Gelieve dit kenbaar te maken per email of op het inschrijfformulier te vermelden, dan wordt hier rekening mee gehouden.
 • Het is niet toegestaan alle vormen van beeld- en videomateriaal gemaakt gedurende activiteiten van Dansstudio Linde zonder toestemming op internet te plaatsen of via internet (social media, apps) met anderen te delen.
 • Tijdens de lessen is uniform schoeisel verplicht. Zie ‘kledingvoorschriften’ op onze website of informeer bij de docent.
 • Tijdens de lessen van Dansstudio Linde mogen geen buitenschoenen worden gedragen in de zaal.